Waar gaat het boek over?

Gerrit Voortman

De op waarheid gebaseerde beleving van de Tweede Wereldoorlog door de ogen van een twintigjarige jongeman die voor dwangarbeid naar Duitsland moet en daar een bijzondere tijd beleeft. 

De Tweede Wereldoorlog

Feiten, geschiedenis, korte verhalen en getuigeverslagen uit de Tweede Wereldoorlog die op een eenvoudige manier worden verwoord. Van de slag in Rusland, D-Day en verzetsverhalen.

Duitsland

Door de research die de auteur deed in het voormalige Oost-Duitsland zijn veel oorlogsverhalen uit die omgeving verwerkt in het boek. Een andere kijk op de oorlog waaruit blijkt dat lang niet alle Duitsers slecht waren.